Class(Sınıf) Kavramı Nedir? “Class” yani türkçesi ile “Sınıf” kavramı nesne yönelimli programlama (OOP) dillerinde kullanılan bir kavramdır. Nesne yönelimli programlama dillerinde asıl amaç isimden de anlaşılacağı gibi nesne yaratmak ve programı nesneler ile inşa etmektir. Python da tıpkı Java, C++ dilleri gibi nesne yönelimli programlama dilidir ve class yapısı çok kullanılır. Bu yazımda python class