Java Tip Dönüşümleri – ValueOf() ve Type Casting

Bilindiği üzere Java programlama dilinde bir çok farklı veri tipi bulunmaktadır. Bunlar string, int, double, char gibi veri tipleridir. Java’da program yazarken bazen bir veri tipini başka bir veri tipine çevirmemiz gerekebilir. Mesela çok kullanılan bir örnek olarak bir java peogramı yazarken string tipindeki bir veriyi int tipine veya int tipindeki bir veriyi string tipine çoğu zaman çevirmemiz gerekebilir. Bugünkü yazımda Java tip dönüşümleri konusu üzerinde duracağız.

İlgili Konu: Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

java tip dönüşümleri int string çevirme java
Java tip dönüşümleri nasıl yapılır?

ValueOf() Fonksiyonu ve Type Casting

Java’da tip dönüşümü yapmak için iki yolumuz var. İlki String sınıfına ait bir fonksiyon olan valueOf() fonksiyonu, diğeri ise Type Casting dediğimiz dönüştürme yoludur.

Java Tip Dönüşümleri: valueOf()

valueOf() fonksiyonun String sınıfına ait bir fonksiyon olduğunu söylemiştim. Bu yüzden de string veri tipindeki verileri çevirir veya diğer tipleri string veri tipine çevirir. Parametre olarak bütün veri tiplerini alır.

 public static void main(String args[]) { 
    double doub = 345623.54;
    boolean bool = true;
    int integer = 21;

     System.out.println(String.valuOf(doub)); // double veri tipini parametre olarak alır 
     System.out.println(String.valuOf(bool)); // boolean veri tipini parametre olarak alır 
     System.out.println(String.valuOf(integer)); // int veri tipini parametre olarak alır 
}

Yukarıdaki kod parçasında görebileceğiniz üzere 3 farklı veri tipini string veri tipine dönüştürmemizi sağladı. İlki double, ikinci boolean ve sonuncu int olan veri tiplerini valueOf() fonksiyonuna parametre vererek String veri tipine dönüştürdük. Çıktısı da aşağıdaki gibi olacaktır:

345623.54 
true
21
valuof java nedir
Java veri tipleri

Java Tip Dönüşümleri: Type Casting

valueOf() fonksiyonunun String sınıfına ait olduğunu ve bu yüzden de yalnızca String veri tipiyle ile ilgili dönüşümlerde kullanıldığını yazmıştık. Type Casting işlemi ise numerik veri tiplerini birbirine dönüştürürken kullanılır. String ve boolean veri tipleri için kullanılmaz. Buna dikkat edelim sonra hatayla karşılaşmayalım. Ben karşılaştım da zamanında ondan diyorum 🙂 Numerik veri tiplerinden kastımız da long, float, double,int, short ve byte idir.

Type Casting işleminde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kü.ük veri tipini büyük veri tipine dönüştürürken bir sıkıntı yaşamayız ancak büyük veri tipini küçük veri tipine dönüştürürken veri kaybı yaşayabiliriz. Burada veri tipinin büyüklüğünü byte ile ölçüyoruz. Bu açıdan type casting işlemini ikiye ayırmalıyız:

1)İstemsiz Dönüşüm – Küçükten Büyüğe

Bu tür dönüşümde küçük veri tipinden büyük veri tipine dönüştürme yaparız.

int küçüksayı = 5;
long büyüksayı;

büyüksayı = küçüksayı;

Bu dönüşümün tersini yapamayız çünkü 8 byte’lık veriyi 4 byte’lık verinin bellekteki yerine sığdıramayız.

2) İstemli Dönüşüm – Büyükten Küçüğe

Bu dönüşümde de büyük veri tipini küçük olana çeviririz.

int küçüksayı;
long büyüksayı = 1000;

küçüksayı = (int) büyüksayı;

Bu işlemi yaptığımızda da long tipindeki büyüksayı’yı bellekteki küçüksayı’nın adresine taşımış olduk.

Takipçilerinizle Bu Yazıyı Paylaşın!

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir