Veritabanında Integrity ve Security Bir veritabanı sistemi bünyesinde büyük miktarlarda veriyi içerir. Bu veriler ile ilgili bir sorun yaşamamak için başta güvenlik(security) olmak üzere sağlanması gereken birkaç temel özellik vardır. Bunlardan biri tutarlılık yani ingilizce söylemek gerekirse consistency‘dir, diğeri ise bütünlük yani integrity‘dir. Bu özellikleri sağlamak için veritabanında kullanılan assertion ve trigger yapıları vardır, biz